Hem Organisationen

Organisationen

Backens Motorklubb / Road Killers 2017

Ordförande
Ulf Bertills
070-280 66 55
ulf.bertills@telia.com

Vice ordförande
Ulf Egervall
070-372 11 01
ulf.egervall@umea.se

Kassör
Mats Ragnarsson
070-660 87 02
mats.ragnarsson@gmail.com

Sekreterare
Ove Svensson
070-586 83 07
oves.c1@gmail.com

Webbmaster
Mats Ragnarsson
070-660 87 02
mats.ragnarsson@gmail.com

Marknad
Kjell-Arne Thoren, sammankallande
070-695 29 95
thorenkjell@gmail.com

Ronny Johansson
010-437 25 61
ronny.johansson@postnord.com

Festkommittté
Mats Nyberg
070-677 31 29
cruiservhiske@hotmail.com 

Revisor
Lars Ekeståhl
070-327 85 40
lars.ekestahl@deloitte.se

Senast uppdaterad: 17-03-26