Hem Stadgar

Stadgar

Stadgeförslag vid återstartsmöte för BMK/RK 25 mars 2017

Stadgeförslag:

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Backens Motorklubb/Road Killers
Föreningen har sitt säte i Umeå

§ 2 Form & ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att bredda kulturutbudet samt verka för föreningens medlemmars utveckling inom området motorburen ungdom och därtill tillbehörlighet. Man ställer alltid upp för en medlem som behöver hjälp, tjänster och gentjänster kan regleras under obegränsad tid.

§ 3 Medlemskap
Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Man blir dock bara invald efter förslag av tre originalmedlemmar, valet skall vara enhälligt

§ 4 Årsmöte
Årsmötet skall hållas innan maj månad. Styrelsen består av samtliga invalda medlemmar, stormötes modell tillämpas. På årsmötet ska även en revisor väljas. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande. Följande styrelse poster skall fördelas…

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Upplösning & stadgeändring
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet.